HELPDESK – NÁPOVĚDA

Přihlašovací formulář

Vstup do helpdesku z hlavního navigátoru na www.aegis.cz -> HELPDESK -> link HELPDESK-VSTUP

Přihlašovací údaje

Vstup do helpdesku je možný pouze pro registrované uživatele – anonymní přístup (bez přihlášení) není povolen. Registraci, uživatelské jméno a heslo zajistí správce helpdesku.
Pokud jste již byli přihlášeni a zapomněli jste heslo, tak použijte volbu Zapomenuté heslo na přihlašovacím formuláři.
Práva uživatelů
Defaultně je v helpdesku nastaveno, že uživatel má právo vidět a pracovat s požadavky jiných uživatelů v rámci své firmy a vybrané aplikace. Tuto „vlastnost“ mu může odebrat správce helpdesku (Aegis) – uživatel pak může vidět a pracovat pouze s požadavky, které zadal.

Výběr aplikace

Po přihlášení je třeba vybrat aplikaci, které se váš požadavek týká (pokud jste servisní firma a zajišťujete provoz pro více bank, tak navíc vyberte příslušnou banku). V helpdesku jsou uživateli přiřazeny aplikace, pro které má právo zadávat požadavky. Například pro uživatele, který má právo zadávat požadavky pro aplikace IDFU a ISIR, se nabídne tento seznam:

 • BANKA / IDFU (Výzvy k součinnosti)
 • BANKA / ISIR (Insolvenční rejstřík)
Kliknutím na název aplikace (resp. název firmy, pro kterou je požadavek + název aplikace) se dostanete na další formulář Nový požadavek.

Volby helpdesku

Potom co proběhne výběr aplikace, je dostupný navigátor helpdesku s těmito volbami, které jsou podrobněji rozepsány dále:

 • VÝBĚR APLIKACE/NOVÝ POŽADAVEK
 • PŘEHLED POŽADAVKŮ
 • ZMĚNA HESLA
 • ODHLÁSIT SE
 • NÁPOVĚDA

Nový požadavek

Na tomto formuláři můžete zadat nový požadavek, nebo zvolit v horním navigátoru jinou volbu – viz. Volby helpdesku.
Pro nový požadavek jsou předvyplněny vaše přihlašovací údaje a firma/aplikace, pro kterou je požadavek určen – viz. předchozí krok Výběr aplikace

Spoluzadavatel – pro požadavek je možné přidat jednoho nebo více spoluzadavatelů. Klikněte na Přidat spoluzadavatele – objeví se vstupní pole pro spoluzadavatele, kterého vyberte z nabídnutého seznamu. Seznam se vyvolá jednou z těchto dvou možností:

 • dvojklikem do vstupního pole vyvoláte seznam všech osob z dané firmy evidovaných v helpdesku
 • do vstupního pole začněte psát část jména nebo příjmení a vyvoláte seznam osob, které obsahují zadaný text
Odebrat spoluzadavatele lze kliknutím na červený křížek vpravo.

Dále je nutné uvést tyto atributy požadavku:

Předmět – krátké a výstižné pojmenování požadavku

Prostředí – prostředí, kterého se požadavek týká (produkce nebo test)

Služba – jakou službu požadujete – služba vychází z uzavřené servisní smlouvy a seznam služeb se může podle jednotlivých zákazníků lišit, například:

 • Konzultace – konzultace produktového specialisty dodavatele, dodavatel garantuje dostupnost pracovníka na telefonu, nebo e-mailu v době poskytování služby.
 • Chyba aplikace – týká se chyb aplikace resp. chyb programového vybavení., dodavatel garantuje reakci v době poskytování služby
 • Speciální služba  – všechny ostatní chyby, které nespadají pod Podporu software (chyba apliakace), tedy nový vývoj a nebo chyby, které nejsou způsobeny chybou programového vybavení, ale například chybnými vstupními daty, prostředím odběratele apod.

Způsob/místo – způsob a místo plnění zvolené služby – standardní možnosti jsou:

 • vzdáleně – pomocí vzdáleného přístupu nebo ve spolupráci s odběratele předávaní logů atd.
 • u odběratele – na místě v prostorech odběratele
 • bez určení (-) – pro speciální služby, nový vývoj atd.

Priorita – kategorie chyby – standardní možnosti jsou:

 • Priorita A – aplikace není funkční – neposkytuje kritická data, aplikaci nelze používat, je nutný bezodkladný zásah pracovníků dodavatele
 • Priorita B – aplikace je částečně funkční – poskytuje všechna kritická data, není nutný bezodkladný zásah pracovníků dodavatele
 • Priorita C – změny a opravy konfigurace, textů, grafiky a ostatní nezávažné chyby nespadající do kategorie A nebo B, není nutný bezodkladný zásah pracovníků dodavatele, problémy jsou vyřešeny v termínu dle podmínek, nebo v další verzi
 • bez určení (-) – pro speciální služby, nový vývoj atd.
Text – popis požadavku
Příloha – příloha/y k požadavku
Po vyplnění atributů požadavku dejte volbu Odeslat – požadavek je zařazen do „vašich požadavků“.
Pokud váš požadavek nezadáte přes helpdesk, ale např. e-mailem nebo telefonicky, tak řešitel (Aegis) za vás požadavek v helpdesku založí, a to se stejnými atributy, jak je uvedeno výše. Dále pak můžete komunikovat s řešitelem prostřednictvím tohoto požadavku.

Notifikace

Při založení nového požadavku a při změně vám je zaslána notifikace z e-mailové adresy podpora@aegis.cz. Na tento e-mail neodpovídejte, ale vždy komunikujte s řešitelem (Aegis) pomocí helpdeskového formuláře resp. detailu požadavku a pole pro odpověď.

Přehled požadavků

Volba PŘEHLED POŽADAVKŮ vám umožní pracovat s vašimi požadavky (případně s požadavky jiných uživatelů – viz. Práva uživatelů) a to pouze pro aplikaci, kterou jste vybrali v kroku Výběr aplikace.
Pokud si přejete pracovat s požadavky pro jinou aplikaci, než máte zvolenou, tak použijte volbu VÝBĚR APLIKACE/NOVÝ POŽADAVEK a zvolte si jinou aplikaci.
Kliknutím na záhlaví seznamu se požadavky setřídí dle tohoto sloupce.
Kliknutím na Předmět požadavku se zobrazí detail a s požadavkem je možné dále pracovat – např. vložit odpověď, přílohu atd. Dále je možné přidat/ubrat spoluzadavatele – stejným způsobem jako při vložení novéo požadavku – viz. výše.

Je možné si zobrazit požadavky dle těchto filtrů:

 • Vše – všechny vaše požadavky pro vybranou aplikaci – tzn. aktivní i archivované
 • Aktivní – aktivní požadavky pro vybranou aplikaci
 • Archivované – archivované požadavky pro vybranou aplikaci

Stavy požadavků:

 • Zadal k řešení – zadavatel (zákazník) zadal nový požadavek
 • Převzat / Přidělen – řešitel (Aegis) převzal požadavek a nebo jej přidělil v rámci firmy
 • Čekání na informace – řešitel (Aegis) čeká na informace od zadavatele (zákazníka)
 • Dokončen – řešitel (Aegis) dokončil požadavek a vyžaduje od zadavatele (zákazníka) akceptaci řešení (viz. stavy Vrácen, Archivováno)
 • Vrácen – zadavatel (zákazník) pro požadavek ve stavu Dokončeno zadal do pole Akceptace, že nesouhlasí s řešením => požadavek je vrácen řešiteli (Aegisu)
 • Archivováno – zadavatel (zákazník) pro požadavek ve stavu Dokončeno:
  • zadal do pole Akceptace, že souhlasí s řešením => požadavek je ihned archivován
  • nevyjádřil se k akceptaci => požadavek je po určitém počtu dnů automaticky archivován

Změna hesla

Uživatel si může změnit heslo do helpdesku – doporučeno je při prvním přihlášení změnit iniciální heslo.
Zapomenuté heslo lze řešit na přihlašovacím formuláři – viz. Přihlašovací údaje – Zapomenuté heslo.

Odhlásit se

Odhlášení z aplikace helpdesk.