EVIDENCE NEMOVITOSTÍ

Aplikace slouží k vedení movitých i nemovitých zástav klientů – definice, oceňování majetku, work-flow, atd.

Bližší informace vám rádi poskytneme na vyžádání