EXEKUCE (EMO)

Aplikace EMO (Exekuční modul) umožňuje kompletní evidenci a zpracování exekucí v prostředí bank a st. spořitelen.
Aplikace plně podporuje elektronické XML EEP exekuce.

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI:

Vytvoření exekuce

Exekuce lze vytvořit několika způsoby – dle formy jakou banka exekuční dokumenty obdržela:

 • automaticky z XML dokumentu
  • aplikace plně podporuje Elektronický exekuční příkaz (EEP) dle Standardu ČBA č. 30
 • z nestrukturovaného PDF dokumentu
 • ručně z papírového dokumentu

Aplikace je integrována s Poštovní knihou pro evidenci a zpracování příchozí a odchozí korespondence – viz. SPISOVÁ SLUŽBA A DATOVÉ SCHRÁNKY

Vstupem do aplikace EMO je příloha zásilky Poštovní knihy a z hlavičky přílohy jsou automaticky načteny atributy:

 • datum přijetí
 • výstavce
 • a příloha je připojena k exekuci jako „externí“ dokument


Definice exekuce

V rámci definice je možné detailně zadat:

 • částky – jejich typ, výši a další atributy (úrokové sazby, atd.)
 • klienty – tj. „povinné“
 • osoby v řízení – další osoby v řízení (exekutor, soud, …)
 • produkty v exekuci – účty, vkladní knížky, cenné papíry, safeboxy
 • platební příkazy – čísla účtů, platební symboly, atd.

Blokace

Správa blokací – resp. příkazů k blokaci:

 • vedené stavů – vytvořen, zablokovat, zablokováno, přeblokovat
 • evidence – napojení na blokace v bankovním systému
 • aktualizace blokací z bankovního systému – stav, částka, blokace na účtu
 • kontrola – pokrytí blokace/exekuce

Technické účty – pokud je banka používá v procesu exekucí:

 • vazba účet – exekuce
 • evidence převedených částek

Aktualizace, přepočty, kontroly

Aplikace provádí výpočty částek:

 • definice částek
 • kurzy, úroky
 • platby
 • sumy

Přepočty jsou prováděny:

 • on-line – uživatelem
 • off-line – v rámci denní uzávěrky včetně možnosti kontroly kontroly dostupnosti prostředků

Platby

Aplikace má tyto funkce pro definici a správu plateb:

 • definice platebního příkazu
 • vytvoření platebního příkazu
 • export platebního příkazu
 • změna stavu realizace platebního příkazu
 • evidence pro výpočty částek:
  • dávky
  • výplata mezd
  • úhrada pohledávky

Události a fronty

Aplikace má sofistikovaný systém událostí:

 • vše je událost
 • událost je položka v logu
 • událost popisuje co se stalo, kdy, kdo to provedl
 • může být provázána s jakoukoliv entitou
 • je vložena do jedné nebo více front
 • události zpracovávají „handlery“ – což může být:
  • program/skript
  • uživatel
 • aplikace podporuje „budoucí události“

Automatizace

Proces automatizace zásadně zjednodušuje evidenci a zpracování exekucí a zajišťuje:

 • základní stavy exekucí
 • příjem XML dokumentů – jejich validaci a kompletní import do databáze aplikace
 • spouštění „handlerů“ – viz. systém událostí
 • přepočty částek
 • denní kontroly dostupnosti prostředků

SD (Source Data) Loader

Samostatná komponenta, která zajišťuje má tyto funkce:

 • Konsolidace klientů
  • klientské instatnce – klienti v bankovním systému
  • master klient – konsolidovaný klient
 • Historie verzí klientů
 • Produkty klientů (klientských instancí)
 • Aktualizace dat
  • off-line – interní DATAMART , který je společný s aplikací IDFU pro VÝZVY K SOUČINNOSTI a ISIR  
  • on-line – implementace dle bankovního systému zákazníka (MQ, Web Services, iSeries programy, …)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Aplikace a moduly:

Technická specifikace a požadavky na instalaci a provoz jsou uvedeny zde.


UKÁZKY APLIKACE:

Vyhledávání exekuce – nastavení filtru

Vyhledávání exekuce – výsledek hledání

Dokumenty exekuce

Detail zásilky

Osoby v exekuci – externí – interní

Částky – přehled

Částky – definice jedné částky

Částky – kompletní definice

Převody – definice

Majetek

Majetek – účty – safeboxy – vkladní knížky

Události

Události – poznámky

SD Loader – hledání klienta a majetku