VÝVOJ SW

Společnost Aegis  je primárně zaměřena na vývoj software a to jak vlastních produktů (viz. menu ŘEŠENÍ A PRODUKTY) tak i na vývoj na zakázku, konzultace a outsourcing.

 

Vývoj software na zakázku a outsourcing

Dle požadavků zákazníka jsem schopni vyvinout požadovaný produkt a nebo dodat programátorské kapacity na kratší či delší úvazek. Vyvinuli a dodali jsme například aplikace:

 • Správa úrokových sazeb banky
 • Výkaznictví pro ČNB
 • Sběr dat a přenosy dat mezi bankami nebo systémy uvnitř banky
V rámci vývoje software a konzultací podporujeme tyto produkty a technologie:
 • IBM System i (AS/400)
  • ILE RPGIV, CL, IBM DB2, DDS, SQL
 • Java / J2EE
 • ApacheTomcat
 • IBM WebSphere
 • MQ + MQ Integrator
 • Lotus Notes/Domino
 • databáze
  • IBM DB2
  • MS SQL Server
  • Oracle
  • PostgreSQL