MONITOR

Aplikace MONITOR umožňuje opakovaně provádět definované testy a monitorovat tak běh aplikací, odezvy, obsahy datových tabulek apod.  Výsledky testů jsou zobrazeny v uživatelském rozhraní a nebo rozeslány emaily. Lze jednoduše přidávat další testy bez nutnosti reinstalace aplikace.

TESTY

Groovy skript

Základem testu je skript, který test provádí a zároveň vyhodnocuje výsledek. Skripty jsou zapsány v jazyce Groovy:

 • Groovy je objektově orientovaný programovací jazyk pro platformu Java.
 • Jde o alternativu k programovacímu jazyku Java. Můžeme se na něj dívat jako na skriptovací jazyk pro javovskou platformu. Inspiraci čerpal z jazyků Python, Ruby, Perl a Smalltalk.
 • Využívá výhody objektového programování, ale zároveň poskytuje zjednodušenou „skriptovací“ syntaxi, která umí zabalit a rozbalit často opakované části kódu. Jedním z jeho cílů je redukovat „povinný“ kód a zjednodušit tak tvorbu webových, databázových či desktopových aplikací. Kompilace je prováděna přímo do „bytecode“, takže jej můžeme použít všude tam, kde funguje Java.
Typy testů

Díky jazyku Groovy lze připravit téměř jakýkoliv skript – např.:

 • volaní webové služby nebo služby SMTP serveru a test response code či doby odezvy
 • vyhodnocení počtu databázových záznamů („očekávané“ přírůstky denních dat nebo importů apod.)
 • porovnání záznamů mezi databázovými tabulkami (např. datumy či jiné hodnoty)
 • analýza logových souborů (hledání textu chyby nebo jiných definovaných řetězců)
 • …obecně může může skript provést libovolný SQL příkaz, zaslat email apod.

Příklad testu, který dle response code vyhodnocuje zda uvedená aplikace běží a v případě, že ne posílá email:

String web = „http://10.144.2.85:8080/cz.aegis.isir.webapp-ISIR-3.2.0.2.9/“;
url = new URL(web);
conn = url.openConnection();
conn.connect();
responseCode = conn.getResponseCode();
if (responseCode == 200) {
     out.println(„OK“);
} else {
     mail.send(„support@test-banka.cz“, „AEGIS monitor – Test Response Code aplikace ISIR, „Nepodařilo se připojit k aplikaci ISIR“);
throw new RuntimeException(„isir is not available“);}
Časování testů

Časování, tedy spouštění testů, lze nastavit na třech úrovních:

 • Globální nastavení – nastavení časového okna „od – do“ v konfiguraci monitoru a toto okno je platné pro všechny testy, které nemají vlastní časové okno
 • Vlastní časové okno – nastavení časového okna „od – do“ pro konkrétní test
 • Pracovní dny – testy se provádí jen v „pracovní“ dny a ty je možné nastavit v kalendáři viz. dále kapitola Uživatelské rozhraní – Scheduler

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

Uživatelské rozhraní je rozděleno do záložek:

 • Dashboard – základní přehled o testech
 • Tests – definice testů
 • Scheduler – plánovač/kalendář
 • Users – správa uživatelů aplikace Monitor

Záložka Dashboard

Záložka Dashboard zobrazuje dvě okna:

 • Summary  – přehled všech testů,  jejich poslední běh, čas a výsledek (případné řádky s chybou jsou podbarveny červeně):

 • Events – detailní přehled všech testů (událostí) jak se spouští dle definice (případné řádky s chybou jsou podbarveny červeně):


Záložka Tests 

Záložka Tests zobrazuje seznam definic jednotlivých testů a umožňuje test přidat / změnit / smazat:

 • Seznam testů:

 • Editace / přidání testu:


Záložka Scheduler 

Na záložce Scheduler je možné definovat pracovní / nepracovní dny (defaultně jsou pracovní dny označeny pondělí – pátek):


Záložka Users 

Na záložce Users je možné definovat uživatele aplikace Monitor a nastavovat jejich přístupová práva (role):

 • Seznam uživatelů:

 • Editace uživatele – přiřazení rolí: