VÝZVY K SOUČINNOSTI TŘETÍCH OSOB (IDFU)

Aplikace IDFU slouží k poskytování zákonné povinnosti bank, st. spořitelen a dalších organizací v rámci součinnosti třetích osob. Aplikace zajišťuje kompletní zpracování a evidenci dotazů-odpovědí na klienty banky a jejich majetek.

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI:

Evidence příchozí a odchozí korespondence

Aplikace je plně integrována s Poštovní knihou pro evidenci a zpracování příchozí a odchozí korespondence – viz. SPISOVÁ SLUŽBA A DATOVÉ SCHRÁNKY

Všechny zásilky s výzvami jsou automaticky distribuovány do uzlů v Poštovní knize dle požadavků zákazníka. Počet uzlů a logika dělení zásilek s výzvami je věcí konfigurace a distribuce je možná podle všech atributů zásilky ale i podle atributů nebo obsahu (typu) příloh.

Zásilky s výzvami jsou pak dále zpracovávány uživatelem nebo „automatem„.


Základní schema zpracování výzev k součinnosti

Popis schématu je zde – SCHEMA VÝZVY


Transformace vstupních dat na dotazy

Všechny typy dotazů jsou transformovány do standardní podoby – takže např. dotaz importovaný z XML  a nebo z PDF lze již dále parametrizovat a zpracovat stejným způsobem.

Aplikace podporuje dohodnuté formáty dle specifikací:

 • XML FÚ, XML CÚ – standard ČBA č. 17, část I.
  • použitelné též pro komunikaci s magistráty a městskými úřady (od r. 2019)
 • XML Exekutoři – standard ČBA č. 17, část II.
 • CSV ČSSZ – standard České správy sociálního zabezpečení
 • CRIF SK – dohodnuté formáty komunikace v rámci Slovenské republiky

Obecné – nespecifikované formáty:

 • Tabulkový vstup – csv, Excel ve formátu tabulky
 • Textový vstup – volný txt soubor

Ruční vstup dat:

 • Rychlý vstup (zadávání RČ, IČ a nebo datumu narození)
 • Editor dotazů (ruční zadávání dat s možností přímo specifikovat parametry dotazu a případně uložit jako „šablonu“)

Strukturované dotazy jsou validovány a zpracovány dle specifikace. V nestrukturovaných dotazech (PDF, Excel, text…) jsou automaticky dohledány parametry dotazů (RČ, IČ, datum narození, číslo účtu, …).


Parametrizované zpracování dotazů

Celý proces dohledávání odpovědí je plně parametrizovatelný a to za pomocí:

 • metodik, šablon, parametrů dotazů
 • entit (klient, účet, vazba klient-účet, …) a metatypů (typ klienta, status účtu, …) – viz. též datamart

Metodiky definují na jaké informace má určený typ oprávněné osoby (např. „finanční úřad“) právo.

Šablony jsou pojmenované a uložené parametry dotazu a upřesňují podrobnější výběr informací tak, aby banka sdělovala jen údaje, na které se oprávněná osoba ptá

Tímto lze plně parametrizovat dohledávání informací a zároveň zaručit, aby banka sdělovala jen ty informace, na které má oprávněná osoba nárok a na které se ptá v konkrétním dotazu.


Datamart

Dohledávání klientů a jejich majetku standardně probíhá proti internímu datamartu aplikace. Datamart se plní 1 x denně vždy po úspěšném naplnění novými daty se přepne na aktuální „sadu dat“ – tím je zaručeno, že aplikace má vždy dostupná data.

DATAMART má „obecnou“ strukturu, tak aby do něj mohla být uložena data nezávisle na bankovním systému či jiném zdroji. Lze tak „sehrát“ relační data z více bankovních databází a např. data z Excelovských souborů (pokud v nich má banka údaje, které je potřeba sdělovat v rámci výzev).

Výhodou užití datamartu je především:

 • obecná relační struktura nezávislá na bankovních aplikacích
 • import dat a odladění obsahu datamartu se zajistí při implementaci na úrovni IT a další nastavování parametrů dotazů  atd. se již děje bez účasti IT v aplikaci IDFU
 • bankovní číselníkové hodnoty (i z různých systémů) se převedu na jednotné číselníky (tzv. metatypy), kterým „rozumí“ uživatelé zpracovávající výzvy
 • datamart je využíván i dalšími moduly – INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK a EXEKUCE

Automatické zpracování dotazů

Dotazy ve standardizovaných formátech (XML – viz. výše) jsou zpracovány automaticky bez zásahu uživatele.

Dle nastavení, které lze měnit dle požadavků banky probíhá zpracování tak, že např.:

 • všechny negativní dotazy se automaticky odešlou a pozitivní dotazy a dotazy s chybou (např. duplicitně nalezený klient dle ŘČ) se předají ke kontrole uživateli

nebo

 • všechny dotazy (pozitivní i negativní) se automaticky odešlou a pouze dotazy s chybou se předají ke kontrole uživateli

Generování výstupů

Aplikace generuje výstupy dle nastavení a to buď v dohodnutých formátech (XML) a nebo ve formátech dle požadavku banky – tedy zpravidla RTF, PDF, CCV, Excel.

Výstupy mohou mít formu tabulek, dopisů, grafické prvky – čárový kód, záhlaví, zápatí, logo banky, oskenované podpisy atd.

Při odesílání lze zajistit podepsání přílohy.


Další možnosti

Aplikace má řadu dalších funkcí vycházejících buď z konkrétních specifikací:

 • např. specifikace CRIF SK
 • a nebo dle požadavků jednotlivých zákazníků – reporting, online napojení na bankovní systémy atd.

Všechny detailní informace vám rádi sdělíme a předvedeme na osobním setkání.


TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Aplikace a moduly:

Technická specifikace a požadavky na instalaci a provoz jsou uvedeny zde.


UKÁZKY APLIKACE:

Metodiky – seznam

Metodika – detail

Šablona – detail

Navigátor – dávky a detail dávky („nové“ rozhraní IDFUv4)

Navigátor – dotazy/odpovědi a detail dotazu („nové“ rozhraní v4)

Navigátor – dávky  a detail dávky („původní“ rozhraní IDFUv3.5)