SPRINGBATCH

Aplikace SpringBatch umožňuje definování úloh, jejich dávkové zpracování a sledování jejich běhu a to v rámci komfortního uživatelského rozhraní.


Hlavní funkce a použití aplikace

Aplikace SPRINGBATCH umožňuje definování úloh, jejich dávkové zpracování a sledování jejich běhu:

 • spouštění úloh
  • okamžité
  • periodické
  • s parametry
 • monitorování
  • stav úlohy
  • začátek / konec / doba zpracování
  • vzniklé události (včetně detailu – logu)
 • řízení úloh
  • start
  • zastavení
  • restartování
Serverová část

Serverová část je instalovaná na aplikačním severu a slouží:

 • k dávkovému běhu úloh
 • připojení k databázi
 • spouštění SQL a Groovy skriptů (definice a použití Groovy skriptů je též popsáno u aplikace MONITOR).
Databáze

Podporovány jsou všechny běžné relační databáze: IBM DB2, MS SQL Server, Oracle, PostgreSQL a další.

Klientská část

Klientská část je webová aplikace pro spuštění a kontrolu běhu úloh a to ve struktuře:

 • definice uzávěrky
 • seznam úloh uzávěrky
 • exekuce uzávěrek
 • exekuce úloh
 • kroky úloh
 • parametry úloh
 • události
SpringBatch web GUI (pro plnou velikost klikněte na obrázek)
Konfigurace

Konfigurace se provádí v XML konfiguračním souboru, kde se definují:

 • uzávěrky
 • úlohy (jobs)
 • kroky úlohy (steps) – včetně odkazu na SQL nebo Groovy skript
Parametry zpracování

Každé zpracovaní resp. úloha má čtyři základní parametry, s kterými lze pracovat (vkládat do SQL skriptů) nebo využít v dalším zpracování nebo statistikách:

 • datum uzávěrky (cob date) – zvolí se při spuštění zpracování
 • verze (version) – zvolí se při spuštění zpracování
 • id uzávěrky (cob id) – dosadí aplikace jako unikátní id
 • id úlohy (job id) – dosadí aplikace jako unikátní id

K úlohám lze přidat i další specifické parametry. Obecně mohou být parametry:

 • povinné / nepovinné
 • identifikující / neidentifikující

Úlohy s danými identifikujícími parametry lze spustit jen jednou – id uzávěrky a verze jsou identifikující parametry (id uzávěrky je automaticky dosazeno ze zadaného datumu uzávěrky).

Spustit úlohu s parametry
Parametry zpracování (pro plnou velikost klikněte na obrázek)
Události

Pro každý krok úlohy se vytváří události. Standardně jsou k dispozici tyto typy události a to včetně detailu – id procesu, čas vytvoření, popis, atd.:

 • STEP_STARTED – začátek kroku
 • STEP_FINISHED – konec kroku

V případě chyby se vytvoří událost:

 • STEP_FAILED

a to včetně přílohy – což je část logu, vztahujícího se k uvedenému kroku. Přílohu lze zobrazit přímo z aplikace, bez nutnosti otevírání / čtení celého logu na serveru:

Příloha události (pro plnou velikost klikněte na obrázek)
Přístupová oprávnění

Přístup do aplikace je pouze pro uživatele s příslušnými právy:

Login

Dále je možné pomocí funkcionalit (přiřazených uživateli nebo roli) definovat k jaké uzávěrce (viz. parametr Typ uzávěrky) má uživatel přístup.