CENTRÁLNÍ REGISTR ÚVĚRŮ (CRÚ)

Aplikace zajišťuje zákonnou povinnost bank vykazovat data o klientech a jejich úvěrech do ČNB – resp. do Centrálního registru úvěrů.
Bližší informace vám rádi poskytneme na vyžádání