INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK (ISIR)

Aplikace ISIR zajišťuje automatizaci procesů vyplývajících z Insolvenčního zákona v prostředí bank a stavebních spořitelen. Základem aplikace je stahování dat z webu JUSTICE.CZ, párování s klienty banky a upozornění na shodu klienta banky a osobu v insolvenci.

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI:

Synchronizace s Insolvenčím rejstříkem

V pravidelných intervalech (typicky 10-15 minut) jsou přes webovou službu ISIR staženy veškeré změny (události) v ISIR od posledního stažení. Stažené události jsou okamžitě zpracovány a promítnuty do kopie databáze ISIR v bance. Do databáze jsou promítány změny v entitách:

 • události
 • věci
 • osoby

a vazbách mezi nimi. Dále tyto události vstupují do workflow zpracování.


Párování klientů banky s osobami v Insolvenčním rejstříku

Párování klientů banky s osobami v Insolvenčním rejstříku probíhá ze dvou směrů:

 • vyhledání osob insolvenčního rejstříku v seznamu klientů banky
 • vyhledání klientů banky v seznamu osob insolvenčního rejstříku

Párování je spuštěno při změně dat v insolvenčním rejstříku, respektive po jejich replikaci, nebo po aktualizaci seznamu klientů banky (párování je prováděno pouze pro změněné osoby nebo klienty). Párování probíhá proti DATAMART  aplikace, který je společný s aplikací IDFU pro VÝZVY K SOUČINNOSTI.

Párování probíhá buď podle unikátních identifikátorů:

 • rodné číslo
 • IČO

a nebo podle podobnosti atributů:

 • datum narození
 • jméno
 • adresa

Vzniklou vazbu může uživatel dle nastavení potvrdit nebo zamítnout. Vytvoření nebo změna vazby mezi osobou v insolvenci a klientem banky vytvoří událost, která je dále zpracována work-flow systémem.


Work-flow systém

Modul obsahuje jednotný systém zpracování událostí, který rozšiřuje systém událostí insolvenčního rejstříku.

V aplikaci jsou definovány nové události, které jsou vytvářeny při různých akcích. Tyto události umožňují a zjednodušují definici procesů.
Nové události u osoby, klienta a věci jsou například:

 • osoba změněna
 • osoba ve věci zrušena
 • změna stavu věci
 • věc zrušena

Jednotlivé události mohou být zpracovány automaticky, takzvanými „Event handlery“, nebo uživatelem, prostřednictvím fronty událostí. Event handler je v podstatě malý jednoúčelový program a jejich seznam lze jednoduše rozšiřovat.


Notifikace a Komunikační matice

Notifikace informují pracovníky banky o událostech v insolvenčním rejstříku, které souvisí s jejich klienty. Notifikace je zasílána formou e-mailu. Do těla e-mailu jsou vloženy informace o osobě, věci, stavu insolvenčního řízení, klientovi banky a jeho majetku. Distribuce notifikací se řídí komunikační maticí.

Komunikační matice je „tabulka“ editovatelná administrátorem aplikace, ve které:

 • sloupce tvoří stavy insolvenčního řízení
 • řádky tvoří záznamy „odběratelů“ notifikací
 • na úrovni celého řádku mohou být definovány parametry distribuce:
  • Odběratel notifikace (Název, Útvar v bance – pouze identifikuje řádek matice)
  • Segment klienta nebo účtu
  • Pobočka klienta nebo účtu
  • Výše nepovoleného debetu na účtu
 • na úrovni průniku řádku a sloupce mohou být definovány parametry distribuce:
  • Typ klienta nebo produktu – např.:
   • Běžný účet
   • Úvěrový účet
   • Cenný papír
   • Safebox
   • Platební karta
   • …atd.
  • dále jsou na úrovni řádku definováni příjemci notifikace:
   • E-mail na jeden či více definovaných kontaktů
   • E-mail na pobočku klienta nebo účtu
   • E-mail na kontakty pro pobočku klienta nebo účtu
   • Úkol na pobočku klienta nebo účtu – viz. také On-line napojení na systémy banky

Použití parametrů, obsah a vzhled notifikace  se může lišit v jednotlivých implementacích.

Pokud se „protne“ fáze řízení ve sloupci s parametry v řádku matice, tak je vyvolána notifikace – tzn. je:
• vygenerována notifikce jako html dokument
• zaslán e-mail s notifikací na příjemce uvedené v řádku matice, který vyhověl

Notifikace – resp. html dokument – je uložen u věci (insolvenční řízení) ve složce Dokumenty banky. Uživatelé tak mají přehled kdy, komu a jaké „upozornění“ se rozesílalo.


On-line napojení na systémy banky

Modul slouží k:

 • poskytování on-line informací ze systémů banky (zpravidla o klientech a jejich produktech)
 • on-line zapisování informací do systémů banky (například stav osoby, případně posílat různé druhy úkolů a notifikací)

Uživatelské rozhraní

Aplikace má komfortní uživatelské rozhraní umožňující zobrazovat:

 • klienty banky s vazbou na osobu v insolvěnčním rejstříku
 • detaily osob, insolvenčních řízení, klientů banky a jejich majetku
 • seznamy dokumentů ins. řízení (z justice i z banky – tj. notifikace a poznámky)
 • fronty událostí
 • detaily událostí
 • servisní informace o stahování z justice

Další možnosti

Aplikace má řadu dalších funkcí – reporting, možnost propojení s dalšími bankovními systémy atd..

Všechny detailní informace vám rádi sdělíme a předvedeme na osobním setkání.


TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Aplikace a moduly:

Technická specifikace a požadavky na instalaci a provoz jsou uvedeny zde.


UKÁZKY APLIKACE:

Párování (vazba) osoba na Justici – klient banky

Workflow – fronta právníka

Komunikační matice – přehled

Komunikační matice – detail jednoho řádku

Emailová notifikace – příklad

Reporting