CENTRÁLNÍ EVIDENCE ÚČTŮ

Problematika CEU je definována k zákonem č. 300/2016 Sb., dle něhož jsou banky a další instituce povinny vykazovat do ČNB příslušné účty a jejich klienty.


Úvod

Cílem ČNB je získat zrcadlo databáze banky tak, aby oprávnění žadatelé obdrželi identickou informaci o účtech a jejich majitelích a disponentech z ČNB i od banky.

Banky zpravidla řeší vykazování do CEU svým stávajícím systémem pro výkaznictví – resp. denní report do CEU je další výkaz, který banka odesílá.

Pokud banka používá „naší“ aplikaci IDFU pro výzvy k součinnosti, tak by data odeslaná do CEU přes „výkaznictví“ měla korespondovat s daty, která banka odesílá oprávněným osobám prostřednictvím aplikace IDFU. Aby to bylo zaručeno nebo aby byla eliminována možná rizika a postihy pro banku v případě nesouladu, nabízíme dvě řešení:

1) kontrolní reporty
2) společná datová základna a příprava dat pro CEU


1) Kontrolní reporty

Řešení představuje tyto kroky:

 • „výkaznictví“ předá denně data, která odesílá do CEU aplikaci IDFU (ve stejné struktuře – např. v CSV)
 • na straně aplikace IDFU se udržuje historie všech odeslaných dat do CEU
 • denně se zkontrolují odeslané hodnoty CEU proti hodnotám v databázi IDFU – jde především o to podchytit:
  • klienty a účty, které banka odeslala do CEU a v IDFU nejsou a nebo naopak v IDFU jsou a chybí v CEU
  • rozdíly v základních atributech klientů:
   • typ
   • jméno
   • datum narození
   • ….
  • rozdíly v základních atributech účtů
   • typ
   • založení účtu
   • číslo účtu

Na základě porovnání vznikne denní report „rozdílů“ a další řešení pak je v kompetenci banky.


2) Společná datová základna a příprava dat pro CEU

Řešení spočívá v tom, že:

 • data pro CEU se vygenerují z databáze IDFU
 • a dále předají aplikace pro „výkaznictví“, které pošle report do ČNB standardním způsobem – jako ostatní výkazy.

Tím je zaručeno, že data v CEU a IDFU budou stejná.


Závěr

Obě řešení vyžadují analýzu datové základny banky – případně doplnění chybějících údajů a nebo produktů.