DATAMART

Úvod

Je to sada databázových tabulek obsahující denní snímek klientů banky a jejich majetku. Interní datamart se plní denně a je navržen tak, aby mohlo současně probíhat plnění nových dat a práce uživatelů nad stávajícími daty (pokud je to potřeba). Po naplnění novými daty se aplikace přepne na tuto sadu dat a původní data se smažou.

Datamart je strukturován tak, aby mohl obsahovat data o všech produktech, resp. majetku, který podléhá vykazování v rámci výzev k součinnosti, zpracování exekucí a dohledání klientů v insolvenci – tedy společně jej využívají moduly:

 • IDFU – Výzvy k součinnosti
 • EMO – Exekuční modul
 • ISIR – Insolvenční rejstřík

Výhody řešení:

 • datamart obsahuje ucelenou sadu dat k jednomu dni (zpravidla D-1)
 • tazatelé dostávají během dne jednotné informace (s uvedením, ke kterému dataumu jsou data platná)
 • při implementaci lze obsah datamartu jednoduše odladit a zkontrolovat
 • dotazy z aplikace IDFU do interního datamartu jsou už „standardní“ dotazy implementované a otestované v x instalacích
 • lze sehrát zákaznická data z více zdrojů do jedné formalizované struktury
 • uživatel IDFU pracuje s obecnými pojmy pro výzvy – nepotřebuje např. znát konkrétní typy účtů v jednotlivých zdrojových systémech
 • nastavení co a jak se má vykazovat provádí administrátor aplikace IDFU a není potřeba zásah IT nebo dodavatele
 • aplikace IDFU je oddělená od zákaznických systémů (bezpečnost, odstranění zátěže během dne, atd.)
 • implementace je zpravidla velmi rychlá – AEGIS poskytne strukturu tabulek a popis, případně konzultace
 • při implementaci dalších AEGIS modulů (Insolvenční rejstřík, Exekuční modul) je taktéž využívána tato sada dat

Při implementaci obdrží zákazník detailní popis datamartu. ETL pro plnění datamartu tak může realizovat dodavatel nebo i sám zákazník.

Entity

Entity jsou informace o klientovi a jeho produktech uložené v datamartu. Každá entita odpovídá v databázovém modelu jedné tabulce:

 • Klienti
  • Adresy
 • Účty
  • Transakce na účtech
  • Blokace na účtu
   • Důvod blokace
  • Vztah klienta k účtu
 • Cenné papíry
  • Vztah klienta k cennému papíru
 • Safeboxy
  • Vztah klienta k safeboxu
 • Platební karty
  • Vztah klienta k platební kartě
 • Pobočky

Metatypy

Pro možnost přizpůsobit se různým datovým zdrojům jak u různých zákazníků, tak i v rámci různých zdrojových systémů v jedné bance, jsou používány tzv. „metatypy“, které převádí specifické hodnoty ze zdrojového systému na hodnoty v aplikaci.
Hodnoty metatypů lze v aplikaci libovolně měnit podle konkrétní implementace.

Příklady entit a jich metatypů:

 • entita Klienti:
  • Typ klienta – např.:
   • Fyzická osoba
   • Právnická osoba
   • Fyzická osoba podnikatel
  • Status klienta – např.:
   • Otevřený
   • Zavřený.
 • entita Adresy:
  • Typ adresy – např.:
   • Trvalé bydliště/Sídlo
   • Korespondenční adresa
 • entita Účty:
  • Typ účtu – např.:
   • Běžný
   • Termínovaný
   • Úvěr
   • Technický účet
  • Status účtu – např.:
   • Otevřený
   • Zavřený
  • Vztah klient – účet – např.:
   • Majitel
   • Spolumajitel
   • Disponent
   • Ručitel
 • obecně pro všechny entity – např.:
  • Typ systému
   • zdrojový systém banky, nebo jiné „hlavní“ dělení dat